BasisregistratieAdviserenOpleiden

Bestuurlijke verantwoording BAG, BGT en BRO ENSIA 2021

Actualiteit18 maart 2022De deadline voor de bestuurlijke verantwoording ENSIA 2021 nadert. Het sjabloon voor het op te stellen document is ten opzichte van eerdere jaren op een aantal onderdelen gewijzigd. De wijzigingen die in dit artikel naar voren komen zijn: de gezamenlijk verantwoording BAG, BGT en BRO, bepalen van de trend in de scores ENSIA en de winstpakkers voor de organisatie.

De belangrijkste wijziging ten opzichte van voorgaande jaren betreft het gezamenlijk inleveren van de bestuurlijke verantwoording voor de BAG, BGT en BRO. Het document vormt hiermee een belangrijk moment om het bestuur (college van B&W) op hoofdlijnen te informeren over de kwaliteit en knelpunten van de objectenregistraties. Daarnaast wordt de bestuurlijke verantwoording ook gebruikt als formele verantwoording richting de interne toezichthouder (Ministerie BZK). Door het samenvoegen van de bestuurlijke verantwoording BAG, BGT en BRO geeft het Ministerie van BZK een duidelijk signaal aan bronhouders over de toekomst van de objectenregistraties (SOR).

Naast de verantwoording over de kwaliteit van de objectenregistraties wordt het document gebruikt om het bestuur te informeren over werking van de gegevens in de eigen organisatie. Dit jaar wordt hierdoor voor het eerst gevraagd de trend in de ENSIA-scores van afgelopen jaren (2018 t/m 2021) te verklaren. De laatste jaren zijn echter de vragenlijsten van de zelfevaluatie met het scoreverloop drastisch veranderd. Met als gevolg dat het bepalen van een trend in de scores lastig is te bepalen.

In algemene zin kan de trend worden gerelateerd aan de groei van de basisregistraties, met name gezien de toename in het dagelijks gebruik van de afnemers en de toename in het aantal objecten binnen het grondgebied van de bronhouder. Deze trend zorgt ervoor dat kwaliteitsprocessen en de benodigde formatiecapaciteit elk jaar geëvalueerd dienen te worden. Een verschil in de percentages voor het thema gegevenskwaliteit of het thema borging proces kunnen worden gerelateerd aan de groei van de basisregistraties. In positieve zin kan het zijn dat naar aanleiding van de zelfevaluatie de afgelopen jaren maatregelen genomen zijn om aan de gestelde wettelijke kwaliteitseisen te voldoen. Het tegenovergestelde kan betekenen dat door de groei van de basisregistraties de kwaliteitsprocessen onder druk kwamen te staan en hierdoor de scores lager uitvallen.

De laatste grote wijziging in de bestuurlijke verantwoording betreft het formuleren van de winstpakker voor de organisatie. Hiermee wordt aangedragen dat de gegevenskwaliteit van de basisregistraties invloed heeft op de interne processen of bestuurlijke vraagstukken. Een tip voor het bepalen van de winstpakkers kan worden gevonden in de politieke agenda. Voor de ene lokale overheid is de energietransitie immers een hoog doel terwijl de andere lokale overheid een hogere prioriteit heeft bij een systematische aanpak van de woningproblematiek met behulp van de basisregistraties. De beheerder van de basisregistraties zal hierdoor in gesprek moeten gaan met beleidsmedewerkers en beleidsadviseurs om te bepalen hoe de basisregistraties kunnen bijdragen aan oplossen van lokale bestuurlijke vraagstukken.

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of advies van een van onze medewerkers?

Neem direct contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.