BasisregistratieAdviserenDetacherenOpleiden

WOZ-gegevens kunnen en moeten nog beter

Actualiteit17 november 2021De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor de verbetering van de objectgegevens in de WOZ-administratie. Zo is de registratie van de secundaire objectkenmerken ingebed bij elke uitvoerende organisatie, worden bij het omzetten van de bruto inhoud naar gebruiksoppervlakte bij woningen ook andere objectdelen en -kenmerken gecontroleerd en is de mutatiesignalering een jaarlijks terugkomend ritueel.

De samenwerking met de BAG-beheerder is dankzij de aansluiting op de Landelijke Voorziening WOZ, waarbij er eisen waren gesteld aan het percentage gekoppelde BAG-entiteiten en het gebruik van de gebruiksoppervlakte bij woningen sterk verbeterd. Veel organisaties hebben er voor gekozen om de uitvoering van de BAG- en WOZ-processen bij elkaar te brengen. Daar waar het beheer van beide basisregistraties bij verschillende onderdelen zijn ondergebracht, zijn er veelal afspraken gemaakt over de registratie van de objectgegevens en het proces van terugmeldingen.

Bij de waardering van onroerende zaken wordt vaak gezegd, dat de waarde voor een groot deel wordt bepaald door “locatie, locatie, locatie”. En daar wringt de schoen. Binnen het WOZ-proces wordt gebruik gemaakt van GIS-tools, maar veelal als raadpleegkaart. Niet vreemd, want in de waarderingsinstructie wordt wel geschreven over de WOZ-geometrie en de BGT, maar definities en koppelingen zijn er op dit moment nog niet.

Er staan echter een aantal belangrijke ontwikkelingen voor de deur die elke uitvoerende organisatie in de WOZ voor een aantal uitdagingen stelt. De samenhangende objectenregistratie springt daarbij het meest in het oog. Daarnaast worden in het nieuwe taxatieverslag woningen gegevens van de buurt of wijk getoond, die eenvoudig met geo-informatie verzameld kunnen worden. Door de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen vinden er grote veranderingen plaats in de vergunningverlening. Eén van de gevolgen hiervan is dat de basisregistraties minder gegevens ontvangen vanuit de vergunningverlening en dat de mutatiesignalering nog belangrijker wordt. Natuurlijk wil je dit proces maar één keer uitvoeren en daarbij alle mutaties voor de relevante basisregistraties tegelijk verzamelen.

Samenwerking met de beheerders van de BGT wordt daarom de komende tijd nog belangrijker. Niet alleen om het waarderingsproces te verbeteren, maar ook om invulling te kunnen geven aan de ontwikkelingen. Dit kan op verschillende manieren en zal voor elke organisatie anders gerealiseerd worden. Involon helpt u graag om dit zo efficiënt mogelijk te organiseren. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de kennis van de BGT-beheerders in het WOZ-proces, organiseert Involon voor hen opleidingen om het WOZ-proces beter te begrijpen.

Jan Thomas

Jan is adviseur bij Involon. Hij heeft ruim twintig jaar ervaring op het gebied van gemeentelijke belastingen en basisregistraties. Hij is sinds de invoering van de Wet WOZ, de Wet BAG en de wet BGT werkzaam op deze beleidsterreinen. Bij gemeentes is hij o.a. verantwoordelijk geweest voor projecten op het gebied van implementatie, conversie, kwaliteitsverbetering en procesanalyses.

06 34 75 55 4206 34 75 55 42

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of advies van een van onze medewerkers?

Neem direct contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.