BasisregistratieAdviseren

WOZ Scherpenzeel op orde!

Actualiteit25 juni 2021Involon ondersteunt uitvoeringsorganisaties bij het WOZ-gegevensbeheer. Dit beperkt zich niet alleen tot de reguliere uitvoering of het wegwerken van achterstanden; met analyses wordt onderzocht waar verbeteringen in de administratie nodig zijn en waar mogelijkheden tot procesverbetering en verbetering van dienstverlening aan burgers mogelijk zijn.

WOZ- administratie op orde

In augustus 2019 bleek dat de gemeente Scherpenzeel de WOZ-administratie niet op orde had. Samen met Involon stelde de gemeente destijds een verbeterplan op om de volledigheid en de juistheid van de aansluiting met de basisregistraties te garanderen. In het plan werden ook de objectkenmerken verbeterd en 2020 was het jaar waarin deze verbeteringen gerealiseerd werden. Daarnaast werd ook de omzetting van bruto inhoud naar gebruiksoppervlakte gerealiseerd. De achterstanden in de WOZ-administratie zorgden voor publicaties in de lokale kranten en riepen vragen bij inwoners, ondernemers en raadsleden op. Er was weinig vertrouwen in de uitvoering van de belastingprocessen.

Het verbeterplan

Tijdens de herstelperiode werden de reacties van de inwoners positiever. De gemeente Scherpenzeel wil voor inwoners en ondernemers een proactieve, toegankelijke organisatie zijn, die open en transparant werkt, duidelijk en helder communiceert en van buiten naar binnen denkt. De resultaten van het verbeterplan kwamen bij elkaar in de WOZ-beschikking 2021. Inloopavonden waren vanwege corona niet mogelijk om een extra individuele toelichting te geven en voor het informele contact werd uitgeweken naar digitale inloop via “Teams”. Vooraf werd een plan opgesteld voor de bijeenkomsten waarbij het uitgangspunt was dat inwoners en ondernemers uitgenodigd werden om een afspraak te maken als er een vraag was. Het informele contact werd niet alleen georganiseerd voor de WOZ, maar ook voor algemene vragen over belastingen en betalingsproblemen i.v.m. corona. Deze uitnodiging werd gepubliceerd in de lokale krant en op internet om zo veel mogelijk reacties te ontvangen.

Gegevensdeling en positieve gesprekken

De gemeente kon aanvullende gegevens laten zien via schermdelen, maar de inwoners zelf ook. Via Teams konden zij hun woning laten zien of een taxatierapport delen. Als het gesprek aanleiding was om de waarde aan te passen werd dit meteen verwerkt, dan hadden inwoners binnen twee dagen een ambtshalve uitspraak op de mat. Dit nodigde buurtbewoners uit om ook contact op te nemen met de gemeente. De informele gesprekken via Teams zorgden voor snel contact, snel antwoord, maar bovenal meer begrip bij de inwoners en ondernemers. Natuurlijk wordt het werken ook fijner als bijna elk gesprek eindigt met positieve feedback.

Aan het einde van de bezwaartermijn bleek niet alleen dat het informele contact via Teams plezierig en nuttig was, maar dat het aantal formeel ingediende bezwaren flink minder was dan het voorgaande jaar. Bij de laatste controle van de Waarderingskamer bleek dat ook de volledigheid en juistheid van de aansluiting met de basisregistraties op orde was. Waren daar in augustus 2019 nog grote onvolkomenheden, nu lagen de scores boven het landelijk gemiddelde. Een grote stap ter voorbereiding van de samenhangende objectenregistratie.

Jan Thomas

Jan is adviseur bij Involon. Hij heeft ruim twintig jaar ervaring op het gebied van gemeentelijke belastingen en basisregistraties. Hij is sinds de invoering van de Wet WOZ, de Wet BAG en de wet BGT werkzaam op deze beleidsterreinen. Bij gemeentes is hij o.a. verantwoordelijk geweest voor projecten op het gebied van implementatie, conversie, kwaliteitsverbetering en procesanalyses.

06 34 75 55 4206 34 75 55 42

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of advies van een van onze medewerkers?

Neem direct contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.