BasisregistratieAdviserenOpleiden

Kwaliteits- en toezichtkader BAG

Actualiteit29 januari 2021Als bronhouder heeft u tijdens de uitvoering van de wet BAG te maken met een aantal wettelijke termijnen voor primaire processen. Zo kennen we termijnen voor brondocumenten, definitieve geometrie en attributen in onderzoek. In het nieuwe kwaliteitskader BAG (2021) wordt dit onderwerp nadrukkelijk benoemd als prioriteit voor het kalenderjaar 2021. Bronhouders waarbij de actualiteitspercentages lager uitvallen dan de interventiewaarden worden gedurende het hele jaar beoordeeld en gemonitord.

Op 30 november 2020 is de nieuwste versie van het kwaliteits- en toezichtkader BAG (2021) gepubliceerd. Vanuit de werkgroep Kwaliteit is een advies uitgebracht richting het Agendaoverleg BAG BAO en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (hierna BZK). In deze versie van het kwaliteits- en toezichtkader BAG heeft het ministerie van BZK een aantal prioriteiten opgesteld. De interventiewaarden zijn daarbij hoog opgenomen in de lijst van prioriteiten voor het kalenderjaar 2021.

Komend jaar zal streng worden toegezien op de interventiewaarden door het Kwaliteitsmanagement BAG (Kadaster). De interventiewaarden voor 2021 zijn: 98% van de brondocumenten zijn binnen vier dagen na het besluit geregistreerd, in 98% van de gevallen is de definitieve geometrie binnen zes maanden verwerkt (en 100% binnen één jaar) en 98% van de meldingen die in onderzoek zijn geplaatst zijn binnen zes maanden afgehandeld.

Mocht deze ondergrens niet worden behaald dan bestaat de mogelijkheid voor het Kwaliteitsmanagement BAG (Kadaster) om in actie te komen richting de bronhouder. In dat geval kunnen afspraken worden gemaakt om binnen een bepaalde periode tot een oplossing te komen. Dit uiteraard om de opmaat richting de toezichtfase te voorkomen. De bronhouders waarbij de actualiteitspercentages lager uitvallen dan de interventiewaarden worden geacht verbetering te laten zien in 2021.

Van belang is ook om te kijken naar de achterliggende problematiek. Een tekortkoming in het interne proces kan de oorzaak zijn van het niet behalen van de wettelijke termijnen. Of wellicht is sprake van te weinig formatie om alle brondocumenten op tijd te registreren.
 

Michiel Brinkman

Michiel is een allrounder op het gebied van de basisregistratie en lokale belastingen. Hij heeft zich gespecialiseerd op het gebied van de BAG en de BGT. Op heffingsgebied heeft Michiel ervaring met het afhandelen van bezwaren tegen de heffingen van het waterschap. Ten slotte heeft hij ook diverse kwijtscheldingsprocessen uitgevoerd. Michiel is docent van de INVORM-b opleiding.

024 64 85 900024 64 85 900

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u meer informatie of advies van een van onze medewerkers?

Neem direct contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.