Workshop nieuw BBV en kostendekking

 


Utrecht 
woensdag 19 juni 2019

Person
Involon

Scroll naar beneden voor verdere informatie over deze workshop.

Leer alles over het nieuw BBV in relatie tot de kostendekkendheid van de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en het lijkbezorgingsrecht.

De workshop richt zich op alle aspecten in het nieuw BBV die van toepassing zijn op deze belastingen, zoals het bepalen van de kostendekkendheid, het vermelden van de kruissubsidiëring en het toerekenen van de overhead. De overhead kosten dienen op een taakveld verantwoord te worden, waarbij de wijze van toerekening juridisch verankerend is en de daadwerkelijke toerekening naar deze belastingen transparant is.

Er wordt ingegaan op de bestuurlijke uitgangspunten die medebepalend zijn voor de hoogte van de kostendekkendheid en daarmee voor de hoogte van de tarieven. Meer in het bijzonder geldt voor de rioolheffing de bestuurlijke keuze of de eigenaren of de gebruikers worden belast. Maar ook de keuze of een heffing al dan niet als belastingmiddel wordt ingezet. Het verband tussen de beheerverordeningen, zoals het GRP, de afvalverordening en begraafplaatsverordening en de belastingverordeningen komt uitgebreid aan bod. De wettelijke basis van deze drie verordeningen is deels verschillend. Wel geldt voor allen het vereiste van kostendekking, waarbij de spelregels overigens van elkaar verschillen. Aan het eind van de workshop kent u deze spelregels.

Voor de berekening van de kostendekking, wordt aangesloten bij uitwerking van deze beheerverordeningen in de productbegroting. Een onderdeel van de workshop gaat over het voorkomen van risico’s en de opzet van een transparante berekening van de kostendekking. U leert hoe u de wetten, regels, voorschriften (het nieuw Besluit Begroting en Verantwoording) en jurisprudentie kunt hanteren en interpreteren. Zo wordt tijdens deze workshop samen gewerkt aan het opstellen van een rekenmodel voor een belastingverordening.

Scroll naar beneden voor verdere informatie over de inhoud van de workshop en voor inschrijving.

ADVISEREN, DETACHEREN EN OPLEIDEN

Klik hier om je aan te melden

DatumWoensdag 19 juni 2019.
Tijd 09.00-16.00 uur.
Locatie Utrecht. Op loopafstand van het NS-station.
Deelnamekosten  € 385,- per persoon (excl. BTW). 
Inclusief opleidingsmateriaal, koffie, thee, frisdrank en tussen de middag een uitgebreid lunchbuffet.

 

Voor wie

De workshop is een dag voor iedereen die betrokken is bij deze heffingen, zoals bv. de financieel adviseur, de beleidsambtenaar voor de verschillende beheerverordeningen of die voor belastingen. Wilt u aandacht vragen voor zaken die u tegenkomt in de dagelijkse praktijk? Stuur uw vraag dan naar kenniscentrum@involon.nl. Uw vraag zal worden beantwoord tijdens de workshop.

Het programma

´╗┐Een greep uit de onderwerpen:
s De wettelijke basis van de heffingen;
s De wettelijke basis voor het kostenverhaal van de heffingen en het nieuw BBV;
s De meest actuele en relevante jurisprudentie per heffing voor de kostendekking;
s De beheerverordeningen in relatie tot de belastingverordeningen;
s De vereisten ten aanzien van de kostendekkendheid per heffing;
s De regels uit de Handreiking kostentoerekening leges en tarieven;
s De toepassing van de kostenmodellen van de VNG;
s De verantwoording van de lasten en baten in de financiële administratie en begroting;
s Toekomstige ontwikkelingen. 

Het opleidingsmateriaal

U ontvangt de hand-outs van de getoonde dia’s, uittreksels van relevante wet- en regelgeving en teksten van relevante uitspraken en arresten. Samen met de casuïstiek en antwoorden vormt dit een studiemap die u na de workshop kunt gebruiken als naslagwerk.

De docent

Nico NijveldDe docent heeft veel ervaring met de lokale heffingen en is tevens werkzaam als adviseur. Daardoor is hij volledig op de hoogte van de dagelijkse praktijk. Hij gaat in op de knelpunten, recente ontwikkelingen en de laatste stand van de jurisprudentie. Tijdens de dag zult u worden uitgenodigd om een actieve bijdrage te leveren vanuit uw praktijksituatie.

Inschrijven Workshop nieuw BBV en kostendekking

Het cursusgeld is € 385,- excl. BTW en voor het overige "all inclusive". Inclusief het les- en leermateriaal, koffie, thee, frisdrank en tussen de middag een uitgebreid lunchbuffet.
Vul uw gegevens hieronder in. Na verzending van uw aanmelding, ontvangt u op het opgegeven e-mailadres een inschrijfbevestiging. Reserveren of annuleren is niet mogelijk. Bent u onverwachts verhinderd? Laat u dan kosteloos vervangen.
Zodra er voldoende aanmeldingen zijn hoort u van ons dat u definitief bent ingeschreven en versturen wij de factuur. Mocht de opleiding niet doorgaan (wegens te weinig aanmeldingen of andere redenen) dan hoort u dat uiterlijk 10 dagen voor de start van de opleiding.

 

Uw gegevens

Aanhef

*

*

*

De volgende velden zijn onjuist:

Voortgang:

  • Uw gegevens
  • Gegevens werkgeverControle gegevensUw inschrijving is ontvangen

* Gemarkeerde velden zijn verplicht

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen?
Neem dan contact op met Nico Nijveld op 024 64 85 900 of n.nijveld@involon.nl.