U bevindt zich hier: Home » Renteprogramma » Informatie

Razendsnel rekenen met het Involon-Renteprogramma

De Invorderingswet 1990, het Uitvoeringsbesluit Invorderingswet en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet geven regels voor het vorderen en vergoeden van invorderingsrente bij belastingen. De lokale overheid mag regels stellen voor het niet in rekening brengen van de invorderingsrente. Maar voor het vergoeden van de invorderingsrente is dat juist niet toegestaan.

Toch moet de rente in beide gevallen worden berekend, en wel volgens de formules in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. Binnen deze formules moet u ook nog rekening houden met het correct berekenen van het aantal rentedagen, de verschillende percentages, de afronding van de betaling en natuurlijk met de rente zelf.
U ziet het, dit is een ingewikkelde materie.

En het wordt nog complexer doordat de rentepercentages kunnen veranderen (tot 1 januari 2013 zelfs per kwartaal). Dat alles maakt het berekenen van de rente een tijdrovende zaak.

Ons Renteprogramma verlost u daarvan. Daarmee berekent u snel en moeiteloos zowel de te vorderen en de te vergoeden invorderingsrente. 

  • berekening van te vorderen invorderingsrente over een nog te betalen bedrag
  • berekening van te vorderen invorderingsrente over een ontvangen (deel)betaling (splitsing in hoofdsom en rente)
  • berekening van te vergoeden invorderingsrente indien verzoek om uitstel bij beschikking is afgewezen
  • berekening van te vergoeden invorderingsrente indien niet binnen zes weken is uitbetaald of verrekend
  • print van de renteberekening
  • overzichten van de rentepercentages
  • berekening mogelijk vanaf eerste rentedag 1 april 1980
  • vooruit berekenen tot en met het jaar 2049

Neem een abonnement op het unieke Renteprogramma

Het percentage van de invorderingsrente werd tot 1 januari 2013 ieder kwartaal vastgesteld.
Met ingang van 1 januari 2013 is het percentage van de invorderingsrente gekoppeld aan het percentage van de wettelijke rente voor consumententransacties (met een minimum van 4%, wetgeving 01-01-2015). Het percentage van de wettelijke rente wordt mogelijk per 1 januari en per 1 juli van ieder jaar gewijzigd. 

Bij wijziging van de percentages ontvangt u automatisch schriftelijk bericht voor het downloaden van een update van het programma.

Het abonnement kan op ieder gewenst tijdstip ingaan (berekening abonnementsprijs op maandbasis). Abonnementen worden automatisch verlengd, behoudens schriftelijke opzegging vóór 1 december voorafgaande aan het jaar van de gewenste beëindiging.

Bij een doorlopend abonnement betaalt u in 2019 (exclusief 21% btw):
bij 1 gebruiker € 157,50 (€ 13,13 per maand)
bij 2 t/m 5 gebruikers € 199,50 (€ 16.63 per maand)
bij 6 en meer gebruikers € 241,50 (€ 20,13 per maand)

U kunt ook éénmalig gebruik maken van een "introductiebestelling". Het introductieprogramma kost € 52,50 (exclusief 21% btw) en geldt gedurende 1 kwartaal.

Bestellingen uitsluitend schriftelijk of per e-mail. Binnen 10 (werk)dagen na ontvangst van uw bestelling heeft u de informatie voor het downloaden van de software in uw bezit.
Voor meer informatie kunt u ons bellen of e-mailen.

Heeft u een abonnement op ons Renteprogramma en u wenst te beschikken over de laatste versie? Klik op downloaden.

* Prijzen worden geïndexeerd aan de hand van de gegevens door het CBS (consumentenprijsindex - alle huishoudens) verstrekt per 1 januari van ieder jaar met peildatum de maand november van het voorgaande jaar. Lees ook onze leveringsvoorwaarden.

Stuur deze pagina door naar een vriend(in)

De volgende velden zijn onjuist:

  •