Actualiteitendag
lokale belastingen 2018


Utrecht, woensdag 3 oktober 2018

Zwolle, woensdag 10 oktober 2018

Person
Involon

Op 3 en 10 oktober 2018 organiseren wij onze jaarlijkse Actualiteitendag lokale belastingen. Het thema van de Actualiteitendag lokale belastingen is het maatschappelijk verantwoord heffen en invorderen van lokale belastingen. Dit thema wordt op verschillende wijzen gepresenteerd door deskundige sprekers. Een programma vol met actuele onderwerpen en vakinhoudelijke deelsessies, totaal afgestemd op de fiscale praktijk van gemeenten, waterschappen, provincies en samenwerkingsverbanden.

Een actualiteitendag voor de managers en beleidsmedewerkers bij belastingorganisaties, voor de  heffings- en invorderingsambtenaren en voor de medewerkers op het gebied van de BAG, de WOZ, de heffing, de invordering en de kwijtschelding.

Onder leiding van niemand minder dan Annemarie van Gaal houden wij in het ochtenddeel een plenaire sessie met verschillende sprekers die ingaan op fiscale onderwerpen of die daar een directe relatie mee hebben. In de middag zijn er twee aparte deelsessies. Na uw aanmelding voor de dag ontvangt u te zijner tijd een definitieve uitnodiging en kunt u zich inschrijven voor de deelsessie op het gebied van de BAG, de WOZ en de heffing, of u schrijft zich in voor de deelsessie over de invordering en de kwijtschelding. Annemarie zal middels een presentatie de dag afsluiten.

Scroll naar beneden voor verdere informatie over data, locatie, sprekers en inschrijving.

ADVISEREN, DETACHEREN EN OPLEIDEN

KLIK HIER OM JE AAN TE MELDEN

Datum Woensdag 3 oktober 2018 in Utrecht
Woensdag 10 oktober 2018 in Zwolle
Tijd 09.30 - 15.45 uur, met aansluitend een netwerkborrel
Locatie Utrecht: Aristo Accomodaties, Station Utrecht-Lunetten
Zwolle: Van der Valk Hotel Zwolle, Nieuwleusenerdijk 1
Aristo Accommodaties ligt op korte loopafstand van het NS-station
Hotel Zwolle is gelegen aan de noordkant van Zwolle, langs de A28.
Bij beide locaties is voldoende parkeerruimte.
Deelnamekosten € 390,- per persoon (excl. BTW).
De deelnamekosten zijn "all inclusive": inclusief het materiaal,
tussen de middag een uitgebreid lunchbuffet, gedurende de dag
koffie, thee, water en frisdrank.

 

Het programma en de sprekers 

 

Graag presenteren wij u:

 

Dagvoorzitter en inleider
Annemarie van Gaal

Placeholder

De dagvoorzitter van de Actualiteitendag 2018 is Annemarie van Gaal. Annemarie is ondernemer en investeerder en is bij het grote publiek vooral bekend van televisieprogramma’s als ‘Ten Einde Raad (NCRV)’ en ‘Een Dubbeltje Op Zijn Kant (RTL4)’. Daarnaast schrijft Annemarie wekelijks

een opiniecolumn in De Telegraaf en columns voor de Margriet. Verder heeft ze verschillende boeken geschreven. Een financieel gezond leven begint volgens haar niet in je portemonnee, het begint in je hoofd. Behalve dat Annemarie de Actualiteitendag voorzit, zal zij zelf ook een presentatie geven.

 
 

De rol van lokale belastingen in het collegeprogramma
Wethouder Financiën / Belastingen


 Placeholder

Na de gemeenteraadverkiezingen zijn inmiddels in heel Nederland de nieuwe colleges gevormd. Een centraal thema in de collegeprogramma’s is de maatschappelijk verantwoorde bijdrage van lokale overheden aan duurzaam beleid.

De lokale belastingen worden daarbij als instrument ingezet. Een bestuurder van een gemeente zal ingaan op de (on)mogelijkheden die het lokale belastingstelsel biedt en tevens inzicht geven in de achtergronden van gemaakte keuzes in de eigen gemeente.

 

 

De AVG: hoe is het ermee?
Hans Versteeg, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Placeholder

Hans Versteeg is projectleider informatievoorziening decentralisaties bij de VNG. Hans is deskundig op het gebied van de Algemene Verordening Gegevens-bescherming. De AVG is inmiddels in werking getreden. Wat zijn de eerste ervaringen met de AVG bij gemeenten: het verwerkingenregister, de privacy impact assessment, rechten

van betrokkenen, datalekken, meldplicht en boetes. Welke prioriteiten stelt de Autoriteit Persoonsgegevens? Hoe gaat men bij lokale belastingen maatschappelijk verantwoord om met persoonsgegevens? In zijn presentatie zal Hans ingaan op deze vragen en natuurlijk op uw vragen.

  

Financieel gedrag en interventies
Pauline Mulder, Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud)

Placeholder

Pauline Mulder is docent bij het Nibud en als financieel adviseur gespecialiseerd in het maken van financiële plannen als uitgangspunt voor budgetbegeleiding en financiële hulpverlening aan zowel werknemers als werkgevers. Het Nibud is hét kennisinstituut voor persoonlijke financiën. Het Nibud doet al meer dan 35 jaar onderzoek naar het financieel gedrag van consumenten. Wat kunnen wij hiervan leren in het vakgebied van de lokale belastingen? Daarover gaat de inleiding van Pauline. Financieel gedrag en interventies staan centraal.

Verschillende psychologische principes die het menselijk gedrag beïnvloeden komen aan de orde, zoals automatisch gedrag, gewoontegedrag, schaarste, kuddegedrag en framing. Hoe kunnen we deze technieken maatschappelijk verantwoord gebruiken?

  

deelsessie Invordering en kwijtschelding

Geert-Jan Dümmer (Involon)

Placeholder

Geert-Jan Dümmer is adviseur, trainer en docent bij Involon. Geert-Jan informeert u over de stand van zaken en ontwikkelingen in nieuwe en aangekondigde wet- en regelgeving. Aan de hand van de actualiteit gaat hij in op de ontwikkelingen op het gebied van de invordering en de kwijtschelding.

Aan de orde komen onder meer het product Kwijtschelding 2.0 van het Inlichtingenbureau, de stand van zaken omtrent de vereenvoudiging van de vaststelling van de beslagvrije voet en de herziening van het beslag- en executierecht. Daarnaast is er ruimte voor uw inbreng en vragen die u kunt mailen aan info@involon.nl. 


Kees van den Heuvel (GGN Mastering credit) 
Placeholder

Kees van den Heuvel is commercieel directeur GGN Mastering credit. GGN heeft sociaal invorderen hoog in het vaandel. Maar wat is sociaal invorderen? Hoe geef je daaraan concreet invulling? Kees geeft een inkijk in de huidige benadering van de debiteur

en belastingschuldige door GGN. Welke fouten werden gemaakt en hoe kun je je heffings- en invorderingsproces toespitsen op doelgroepen? Een verhelderende presentatie met zeer concrete voorbeelden.

 
     

deelsessie actualiteiten heffingen

Lex van Eijndhoven (deelsessie 3 oktober)

Placeholder

Lex van Eijndhoven is directeur efficiency bij de gemeente Rotterdam. Sinds 2017 is hij kwartiermaker voor het traject ‘Gezamenlijke basisprocessen belastingen’ als onderdeel van het VNG-programma Samen Organiseren. Lex verzorgt de deelsessie actualiteiten heffingen op 3 oktober in Utrecht.

Het motto van het programma Samen Organiseren luidt: één keer ontwikkelen, 380 maal toepassen. Lex gaat u informeren over hoe en op welke belastinggebieden door gemeenten en stakeholders verbeteringen worden uitgewerkt. Ook is uw input van harte welkom. 


George Schipper (deelsessie 10 oktober)

Placeholder

George Schipper is directeur bij Cocensus. Sinds 2017 is hij voorzitter van één van de deelprojecten binnen het traject. 'Gezamenlijke basisprocessen belastingen' als onderdeel van het VNG-programma Samen Organiseren. George verzorgt de deelsessie actualiteiten heffingen op 10 oktober in Zwolle. 

Het motto van het programma Samen Organiseren luidt: één keer ontwikkelen, 380 maal toepassen. George gaat u informeren over hoe en op welke belastinggebieden door gemeenten en stakeholders verbeteringen worden uitgewerkt. Ook is uw input van harte welkom.
 


Huib Pijpers (Involon)

Placeholder

Huib Pijpers is adviseur, trainer en docent bij Involon. Op het gebied rioolheffing brengt Huib jurisprudentie samen over het belastingobject. Ook staat hij stil bij opkomende initiatieven om hemelwater te belasten met een stoeptegelbelasting en/of het verduurzamen van deze heffing.

Naast actuele jurisprudentie over andere belastingen bespreekt Huib het publiceren van beleidsregels, de parkeerbelasting voor schone voertuigen en de gevolgen van de afschaffing van actualisering bestemmingsplan voor de leges.

  

 
 
 

 

Inschrijven Actualiteitendag lokale belastingen 2018

Deelnamekosten € 390,- per persoon. 
Het cursusgeld is excl. btw en voor het overige "all inclusive". Inclusief het studiemateriaal, koffie, thee, frisdrank,  en tussen de middag een uitgebreid lunchbuffet.

Vul uw gegevens hieronder in.
Na verzending van uw aanmelding, ontvangt u op het opgegeven e-mailadres een automatische inschrijfbevestiging. Enkele weken voorafgaand aan de dag ontvangt u een definitieve uitnodiging met verdere informatie, en het verzoek uw voorkeur voor de middag door te geven. 
De factuur ontvangt u separaat. Reserveren of annuleren is niet mogelijk. Bent u onverwachts verhinderd? Laat u dan kosteloos vervangen.

Uw gegevens

Aanhef

*

*

*

De volgende velden zijn onjuist:

Voortgang:

  • Uw gegevens
  • Gegevens werkgeverControle gegevensUw inschrijving is ontvangen

* Gemarkeerde velden zijn verplicht

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen?
Neem dan contact op met Rina Bruintjes
024 64 85 900 of info@involon.nl