U bevindt zich hier: Home » Nieuws » Wijziging tarieven Kostenwet per 1 januari 2019

Wijziging tarieven Kostenwet per 1 januari 2019

Aanpassing bedragen in de Kostenwet invordering rijksbelastingen

De bijstelling van enkele van de in de artikelen 3 en 4 van de Kostenwet invordering rijksbelastingen vermelde bedragen vindt plaats op basis van de op de voet van artikel 8 van die wet bepaalde correctiefactor.

Deze factor wordt berekend uit de indexcijfers van de ‘CAO-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, CAO-sector overheid’ van het CBS.

De correctiefactor op grond waarvan de bedragen per 1 januari 2019 zijn bijgesteld is 1,013. Als basis voor de bijstelling voor 2019 gelden de na bijstelling voor 2018 op twee decimalen rekenkundig afgeronde bedragen.

Voor de actuele tarieven en een overzichtstabel <klik hier>.

Bijstellingsregeling directe belastingen 2019, Nr. DB 2018-0000031329, 31 december 2018, Artikel VII.
Staatscourant 2018, 69665, 31-12-2018.

Stuur deze pagina door naar een vriend(in)

De volgende velden zijn onjuist:

  •