U bevindt zich hier: Home » Nieuws

Opinie: de (on)mogelijkheden van duurzame lokale belastingen

Als we de coalitieakkoorden openslaan dan zien we op het gebied van duurzaamheid een scala aan doelen, wensen, mogelijkheden en maatregelen die in de komende vier jaar moeten worden bereikt. Menig gemeente heeft de ambitie om eerder dan het Rijk gewenste klimaatdoelstellingen te halen. Water, afval, CO2 uitstoot en energie worden benoemd. Elementen die ook in de lokale belastingen een plaats hebben.
 
De centrale vraag is of we het lokale belastingstelsel kunnen inzetten om de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te bevorderen of te stimuleren. Daarvoor moeten we kijken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van de lokale belastingheffing in Nederland.
 
De lokale belastingen kennen drie kaders die de vrijheid voor de lokale belastingen beperken. We kennen in Nederland het gesloten stelsel. Lokale overheden mogen geen andere belastingen heffen dan die in de wet zijn opgenomen. Dit betekent dat we geen nieuwe belastingen mogen invoeren voor situaties die voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen, zoals een belasting op een nieuwe gasaansluiting, vervuilende voertuigen etc. Een tweede beperking is dat we geen lokale belastingen mogen heffen naar winst, inkomen of vermogen. Een ingezetenenheffing op basis van inkomen of vermogen voor lokale duurzaamheidsdoelstellingen is niet toegestaan. Ten derde moeten lokale belastingen voldoen aan de algemene rechtsbeginselen, waaronder het gelijkheidsbeginsel.
 
Toch zijn er mogelijkheden. Binnen de gestelde wet- en regelgeving is het toegestaan verschil te maken tussen belastingplichtigen als daarvoor een objectieve rechtvaardiging bestaat. Hierbij sluiten we aan bij het standpunt van de Hoge Raad: Het staat gemeenten in beginsel vrij die heffingsmaatstaven op te nemen die zich het beste verhouden met het gemeentelijk beleid en de plaatselijke praktijk. De rioolheffing, afvalstoffenheffing en de leges lijken het meest in aanmerking te komen.
 
Omdat we het hier hebben over nieuwe inzichten en nieuwe toepassingen van de lokale heffingen, is het altijd de vraag of de gekozen differentiatie stand houd bij de rechter. Op dit moment is nog geen jurisprudentie bekend waarbij een differentiatie op basis van duurzaamheidsaspecten voor de rechter is geweest. Juridisch gezien bevinden gemeenten zich hierbij op onontgonnen terrein.
 
Daarom is mijn conclusie is: Wie durft?
 
Meer informatie over duurzame lokale belastingen?
 
Neem contact op met Nico Nijveld: 06 29 60 59 08 of n.nijveld@involon.nl
 
Auteur: Nico Nijveld

 

 

 

Stuur deze pagina door naar een vriend(in)

De volgende velden zijn onjuist:

  •