U bevindt zich hier: Home » Nieuws

Lokale belastingen niet als periodieke giften aftrekbaar!

Uit de wet voortvloeiende belastingen en heffingen zijn geen giften
.
Hof Arnhem-Leeuwarden beslist dat de door X betaalde, uit de wet voortvloeiende belastingen en heffingen, niet als periodieke giften aftrekbaar zijn. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat de aangevoerde klachten geen behandeling in cassatie rechtvaardigen (art. 80a Wet RO).
 
X maakt in haar aangifte ib/pvv 2014 aanspraak op een aftrek voor periodieke giften voor een bedrag van € 5347. Naar aanleiding van een informatieverzoek van de inspecteur blijkt dat deze aftrek bestaat uit riool- en afvalstoffenheffing, waterschapsbelasting en loonheffing. Bij het opleggen van de definitieve aanslag corrigeert de inspecteur de giftenaftrek tot nihil. X stelt in (hoger) beroep dat de door haar betaalde heffingen en belastingen als periodieke giften moeten worden aangemerkt. Er is volgens haar sprake van verplichte bijdragen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat.
 
Hof Arnhem-Leeuwarden overweegt dat uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever met de term "verplichte bijdragen" niet het oog heeft gehad op uit de wet voortvloeiende belastingschulden. Daarom is van giften die op de voet van art. 6.33 Wet IB 2001 in aftrek kunnen worden gebracht in dit geval geen sprake. Dit geldt zowel voor de betalingen van belastingen aan de Staat der Nederlanden als betalingen van rioolheffing, afvalstoffenheffing en waterschapsbelasting. Het beroep van X op het gelijkheidsbeginsel wordt verworpen. Bijdragen aan een politieke partij zijn niet gelijk te stellen aan belastingbetalingen die uit een wettelijke verplichting voortvloeien. Het hoger beroep van X is ongegrond.
 
De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat de aangevoerde klachten geen behandeling in cassatie rechtvaardigen (art. 80a Wet RO).
 

Gerechtshof Arnhem 15-05-2018 <klik hier>  

Hoge Raad 12-10-2018 <klik hier>

 

Stuur deze pagina door naar een vriend(in)

De volgende velden zijn onjuist:

  •