U bevindt zich hier: Home » Nieuws » Aantal wanbetalers zorgpremie blijft dalen

Aantal wanbetalers zorgpremie blijft dalen

De aanpak van wanbetalers van zorgverzekeringspremies lijkt te werken. In 2014 stonden bijna 300.000 verzekerden geregistreerd als wanbetaler, dat wil zeggen dat zij hun zorgpremie langer dan zes maanden niet hadden betaald. Vorig jaar was dit met 23% gedaald tot bijna 230.000 mensen. Dat blijkt uit cijfers die het CBS heeft gepubliceerd.

Na zes maanden betalingsachterstand wordt een verzekerde als wanbetaler aangemeld bij het CAK (ooit de afkorting voor Centraal Administratie Kantoor). Vanaf dat moment houdt het CAK een zogeheten bestuursrechtelijke premie in op het loon of uitkering. Die premie is dit jaar bijna €137 per maand, flink hoger dan de gemiddelde basispremie dus. Het is bedoeld als prikkel om snel te betalen, maar in de praktijk deden veel mensen dat niet en stapelden de schulden zich op. Sinds 2016 wordt deze boetepremie opgeschort zodra een verzekerde een betalingsregeling heeft getroffen met zijn zorgverzekeraar. 
 
Brede schuldenaanpak
 
Dat lijkt te werken: sindsdien zijn er meer betalingsregelingen getroffen en neemt het aantal wanbetalers af. Al blijkt uit de Verzekerdenmonitor 2017 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wel dat het aantal mensen dat langer dan twee jaar in de wanbetalersregeling zit, toeneemt. Het gaat om een groep van zo'n 190.000 mensen, ook wel het 'granieten bestand' genoemd. Vaak hebben deze mensen meer schulden. Minister voor Medische Zorg Bruno Bruins zet daarom in op 'een brede schuldenaanpak'. 
 
Zo kondigde hij in juli aan dat het CAK nog openstaande bestuursrechtelijke premies voortaan kwijtscheldt zodra mensen hun schuld aan de zorgverzekeraar hebben afgelost. Eerder konden zij nog een eindafrekening krijgen – van gemiddeld € 1.500 – waardoor veel verzekerden opnieuw in de schulden raakten.
 
Ook mag het CAK tegenwoordig meer gegevens delen met gemeenten. Zij krijgen daardoor meer zicht op mensen met (problematische) schulden en kunnen sneller ingrijpen. 
 
Wie zijn wanbetalers?
 
Het CBS houdt ook een aantal achtergrondkenmerken van de wanbetalers bij. Zo is 40% jonger dan 35 jaar. Vooral onder mannen tussen de 30 en de 35 jaar is het percentage wanbetalers relatief hoog: 3,6 tegenover 1,7 voor alle verzekerden. Zowel het CBS als het CAK heeft daar niet direct een verklaring voor. Wel hebben mannen in deze groep vaker een laag inkomen, tijdelijk of geen werk en zijn ze vaker alleenstaand.
 
Ook zijn relatief meer mensen met een migratieachtergrond wanbetaler: 3,6% tegen 1,1% van de mensen met een Nederlandse achtergrond. Het percentage wanbetalers is het hoogst onder mensen met een achtergrond in de voormalige Nederlandse Antillen of Aruba, gevolgd door mensen met een Surinaamse, Marokkaanse en Turkse achtergrond.
 

Stuur deze pagina door naar een vriend(in)

De volgende velden zijn onjuist:

  •