U bevindt zich hier: Home » Nieuws » Maximum tarief naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2019

Maximum tarief naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2019

Het maximumbedrag dat per 1 januari 2019 voor een naheffingsaanslag parkeerbelastingen in rekening kan worden gebracht is € 62,70.
 
Voor 2018 bedraagt het maximumbedrag € 62. Dit bedrag groeit jaarlijks mee met het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.
 
Het besluit tot aanpassing van het maximumbedrag opgenomen in artikel 3, eerste lid, van het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen (hierna: het Besluit) dateert van 10 juli 2018 en is op 24 augustus 2018 in de Staatscourant gepubliceerd <klik hier)
 
Het gaat om de kosten die gemeenten ten hoogste aan een belastingplichtige in rekening mogen brengen voor het opleggen van een naheffingsaanslag parkeerbelasting. De kostencomponenten die gemeenten in rekening kunnen brengen zijn genoemd in artikel 2, eerste lid, van het Besluit. Daarnaast zijn de in rekening te brengen kosten in het Besluit gemaximeerd, om te voorkomen dat de kosten van een minder efficiënte aanpak door gemeenten worden afgewenteld op de belastingplichtige. Het verhogen van het maximumbedrag in het Besluit leidt dan ook niet automatisch tot verhoging van het tarief tot het maximumbedrag. De kosten verbonden aan het opleggen en innen van de naheffing zullen immers per gemeente verschillen.
 
Volgens artikel 3, tweede lid, van het Besluit, wordt het bedrag jaarlijks aangepast overeenkomstig de procentuele wijziging die de consumentenprijsindex1 over de maand april van het lopende kalenderjaar heeft ondergaan ten opzichte van dit prijsindexcijfer over de maand april van het daaraan voorafgaande jaar.  Het (nieuwe) maximumbedrag wordt naar boven afgerond op 10 eurocent.
 
De ontwikkeling van de consumentenprijsindex is:
Consumentenprijsindexcijfers, reeks alle huishoudens, totaal, basis 2015 = 100
Index april 2017: 101,98
Index april 2018: 103,11
Het tarief voor 2018 was € 62,–. De berekening voor het tarief voor 2019 is als volgt: (103,11:101,98) x € 62,– = € 62,70 (wordt naar boven afgerond op 10 eurocent).

Met toepassing van de berekening wordt het nieuwe tarief voor het kalenderjaar 2019: € 62,70. 

 

Stuur deze pagina door naar een vriend(in)

De volgende velden zijn onjuist:

  •