U bevindt zich hier: Home » Nieuws » Kamerbrief vermogensvaststelling bij kwijtschelding lokale belastingen

Kamerbrief vermogensvaststelling bij kwijtschelding lokale belastingen

 Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer het kabinetsstandpunt over de aanpassing van de vermogensnorm voor de kwijtschelding van de lokale heffingen.

Het kabinet gaat toch niet de mogelijkheden verruimen om lokale belastingen kwijt te schelden. De vrees bestaat dat werken hierdoor minder lonend wordt voor uitkeringsgerechtigden.

Al in 2011 is een wetswijziging aangenomen, bedoeld om gemeenten meer ruimte te geven bij het kwijtschelden van lokale belastingen. Deze wijziging moest echter nog worden uitgewerkt in lagere regelgeving. Het ging hierbij specifiek om de financiële vermogenstoets voor het kwijtschelden van lokale belastingen.

Van 2200 naar 6000 euro
Bij het bepalen van het recht op kwijtschelding hanteren decentrale overheden momenteel een vermogensnorm van ruim 2200 euro voor een alleenstaande en het dubbele voor een echtpaar. Door de vermogensnorm te verruimen tot de grenzen in de Participatiewet, de norm voor het recht op bijstand, zou deze worden opgerekt tot ruim 6000 euro voor een alleenstaande en het dubbele daarvan voor een echtpaar.

Waarde inboedel
Vanuit gemeenten is aangedrongen op deze verruiming, omdat bijvoorbeeld een gezin in de bijstand niet in aanmerking komt voor kwijtschelding als alleen al de waarde van de inboedel boven de bestaande grens komt. Het toenmalige kabinet vond het te verdedigen dat ‘decentrale overheden een zekere ruimte wordt gelaten om een sociaal beleid te voeren, gebaseerd op eigen (financiële) overwegingen’.

De benodigde aanpassing van de lagere regelgeving is er echter nooit gekomen, en minister Ollongren van Binnenlandse Zaken schrijft nu aan de Kamer dat gemeenten deze wijziging ook niet meer hoeven te verwachten van dit kabinet.

Werken minder lonend
Volgens Ollongren zouden naar schatting 60.000 huishoudens extra in aanmerking komen voor kwijtschelding. ’Voor uitkeringsgerechtigden kan dit betekenen dat indien zij een baan aanvaarden, het recht op kwijtschelding vervalt. Dit verlies van inkomensondersteuning leidt ertoe dat werken voor deze groep minder lonend wordt. Dit kan een verslechtering van de armoedeval betekenen die kan oplopen tot 3,5 procentpunt,’ schrijft de minister.
Dit strookt volgens haar niet met de afspraken uit het regeerakkoord ten aanzien van het terugdringen van de armoedeval. Het kabinet heeft daarom besloten ‘om de nadere regels niet aan te passen voor wat betreft de vermogensnorm die gehanteerd mag worden bij kwijtschelding van lokale lasten voor particulieren’.

Kamerbrief van 5 juni 2018 <klik hier>

Stuur deze pagina door naar een vriend(in)

De volgende velden zijn onjuist:

  •