U bevindt zich hier: Home » Nieuws » Tweede Kamer neemt Uitvoeringswet AVG aan

Tweede Kamer neemt Uitvoeringswet AVG aan

13 maart 2018

De Tweede Kamer heeft dinsdag de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aangenomen. Alle partijen stemden voor, behalve de PVV.

Met de Uitvoeringswet AVG geeft het kabinet invulling aan Europese verordening, die op 25 mei in werking treedt. De AVG vervangt dan de huidige privacywet Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG moet de bescherming van persoonsgegevens in de lidstaten harmoniseren. Daarnaast worden de privacyrechten van burgers versterkt en uitgebreid in de AVG. Na het debat vorige week bleek er al een meerderheid voor de wet te zijn.

Om de wet snel te implementeren koos het kabinet voor een beleidsneutrale uitvoeringswet. Dat betekent dat er inhoudelijk zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de huidige Nederlandse wetgeving.
Minister Dekker voor Rechtsbescherming zei in een eerder debat dat er nog een verdiepingsslag komt. In 2019 wil hij dat voorstel in consultatie laten gaan.

College
Tijdens de stemming dinsdag is ook een amendement van de Kamerleden Chris van Dam (CDA), Sven Koopmans (VVD) en Kees Verhoeven (D66) aangenomen. Dat regelt dat het college van de Autoriteit Persoonsgegevens altijd uit drie leden moet bestaan. Nu zijn dat er nog twee. Omdat onder de AVG de taken en verantwoordelijkheden van de AP toenemen, vindt de Kamer dat ook het college moet worden uitgebreid.

Ook nam de Kamer een amendement van SGP-Kamerlid Kees van der Staaij aan. Dat amendement regelt dat bij de toepassing van de regels de AP rekening moet houden met de omvang van bedrijven. Algemeen uitgangspunt moet zijn dat Nederland geen onnodige extra lasten oplegt aan kleine bedrijven en organisaties.

Het amendement van GroenLinks-Kamerlid Kathelijne Buitenweg haalde het uiteindelijk niet. Zij wilde de leeftijdsgrens verhogen waarbij een organisatie toestemming nodig heeft van een wettelijk vertegenwoordiger voordat hij de persoonsgegevens mag verwerken van de minderjarige. Die staat nu op 16 jaar. De motie van de Kamerleden Verhoeven en Madeleine van Toorenburg (CDA) om de leeftijdsgrens te heroverwegen, is wel aangenomen.

Wilt u op de hoogte worden gebracht van de consequenties van de AVG voor Belastingen?
Neem dan deel aan onze workshop AVG op 18 april, 16 mei of 23 mei.

Stuur deze pagina door naar een vriend(in)

De volgende velden zijn onjuist:

  •