U bevindt zich hier: Home » Nieuws » Wijziging kwijtscheldingsnormen per 1 januari 2018

Wijziging kwijtscheldingsnormen per 1 januari 2018

 

Per 1 januari 2018 zijn de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen.

De gewijzigde bijstandsnormen uit de Participatiewet heeft direct gevolg voor de kosten van bestaan (kwijtscheldingsnorm) bij de berekening van de betalingscapaciteit bij een verzoek om kwijtschelding.

Voor een overzicht van de kosten van bestaan (kwijtscheldingsnormen) en alle overige voor de kwijtschelding van belang zijnde (norm)bedragen per 1 januari 2018 <klik hier>.

Alle overige gewijzigde normbedragen publiceren wij later op onze website.

De wijzigingen in wet- en regelgeving, alle normbedragen, actualiteiten en nog veel meer behandelen we op onze jaarlijkse Bijblijfdag kwijtschelding. Deze dag richt zich op iedereen die bij het fiscale kwijtscheldingsproces betrokken is. Interessant voor zowel de uitvoerend ambtenaar als de beleidsmedewerker en diegene die het administratief beroepschrift behandelt. Deze dag voegt iets toe voor iedereen die het kwijtscheldingsproces zo efficiënt en effectief mogelijk wil laten verlopen.
Voor alle informatie over het programma, de locaties en inschrijving <klik hier>.

Stuur deze pagina door naar een vriend(in)

De volgende velden zijn onjuist:

  •