U bevindt zich hier: Home » Nieuws » Jurisprudentie. Ruimere kostenvergoeding wanneer op aanslagbiljet besluiten van meerdere gemeenten zijn verzameld

Jurisprudentie. Ruimere kostenvergoeding wanneer op aanslagbiljet besluiten van meerdere gemeenten zijn verzameld

Rechtbank Limburg oordeelt dat de regel dat een bezwaar gericht tegen meerdere op één aanslagbiljet vermelde besluiten aan te merken is als één bezwaar niet geldt indien het besluiten van verschillende gemeenten betreft.

Belanghebbende, X, maakt bezwaar tegen verschillende WOZ-beschikkingen van de gemeenten Heerlen en Sittard-Geleen die zijn verenigd op een aanslagbiljet van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg. In bezwaar wordt de WOZ-waarde van zes courante niet-woningen verlaagd. De heffingsambtenaar kent een bezwaarkostenvergoeding toe, uitgaande van één bezwaarschrift en een wegingsfactor 2.

Rechtbank Limburg oordeelt dat de regel dat een bezwaar gericht tegen meerdere op één aanslagbiljet vermelde besluiten aan te merken is als één bezwaar niet geldt indien het besluiten van verschillende gemeenten betreft. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat voor de toepassing van art. 7:15 lid 2 Awb en het Besluit proceskosten bestuursrecht sprake is van één bezwaar indien dit is gericht tegen meerdere op één aanslagbiljet vermelde besluiten; een andersluidende uitleg zou te veel afbreuk doen aan de door de wetgever beoogde eenvoud. In dit geval is er echter sprake van een aanslagbiljet met daarop meerdere besluiten van verschillende gemeenten (Heerlen en Sittard-Geleen). De rechtbank ziet hierin aanleiding om af te wijken van de rechtsregel van de Hoge Raad en voor de bezwaarkostenvergoeding uit te gaan van twee bezwaarschriften. De rechtbank verhoogt de bezwaarkostenvergoeding.

Uitspraak Rechtbank Limburg, 18 juli 2017, <klik hier>
 

Stuur deze pagina door naar een vriend(in)

De volgende velden zijn onjuist:

  •