BAG-beheerder 
INVORM-b

5-daagse opleiding te Utrecht
startdata:
woensdag 7 februari 2018
maandag 1 oktober 2018

Person
Involon

Scroll naar beneden voor verdere informatie over de inhoud van deze opleiding.
Voor de volledige informatie over het programma, het studiemateriaal, de docenten, data en tijden <klik hier> of stuur een e-mail naar info@involon.nl.

INVORM-opleidingen
Leren wat je moet leren. Niets meer en niets minder. Dat is waar de INVORM-opleidingen voor staan. Dit betekent dat er geen overbodige theoretische kennis wordt gedeeld, maar vooral toepassing in de praktijk en inzicht in het gehele proces. Op deze manier kan de deelnemer zelfstandig aan de slag als gediplomeerd heffing-, invorderings- of kwijtscheldingsambtenaar of BAG-beheerder. De INVORM-opleidingen sluiten naadloos op elkaar aan. Met oog voor overlappende processen.

BAG-beheerder INVORM-b
De opleiding is specifiek ontwikkeld voor medewerkers van gemeenten en samenwerkingsverbanden die in het gegevensbeheer en de BAG werkzaam zijn en opgeleid willen worden tot BAG-beheerder.
Ook is de opleiding bestemd voor de medewerkers op het gebied van de heffing en de WOZ, die zich in het kader van het stelsel van basisregistraties willen verdiepen in de wijze waarop de door hen verplicht afgenomen gegevens tot stand komen.

De opleiding bestaat in totaal uit vijf hele lesdagen.
Het lesprogramma is opgebouwd vanuit het proces en kent zeven modules.
Module 1. Het stelsel van basisregistraties.
Module 2. BAG: landelijke regels.
Module 3. Verschillen, overeenkomsten en relaties met basisregistraties.
Module 4. Lokale regels.
Module 5. Het BAG-proces gemeentebreed.
Module 6. Kwaliteitsbeheer.
Module 7. BAG-mutatievoering.

Involon is door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) geaccrediteerd.

Voor de volledige informatie over het programma, het studiemateriaal, de docenten, data en tijden <klik hier> of stuur een e-mail naar info@involon.nl.

ADVISEREN, DETACHEREN EN OPLEIDEN

Klik hier om je aan te melden

Data start op woensdag 7 februari 2018 
21 februari, 7 & 21 maart, 11 april 2018
start op maandag 1 oktober 2018
8 & 29 oktober, 12 & 26 november 2018
Aantal dagen 5
Tijd 09.00-16.00 uur.
Locatie Utrecht. Op loopafstand van NS-station.
Cursusgeld   € 1.800,- per persoon (excl. BTW)
Inclusief het les- en leermateriaal, de beoordeling van de werkplekopdrachten, toetsing, koffie, thee, frisdrank en tijdens iedere bijeenkomst een goed verzorgde lunch.
Vragen Heeft u na het lezen van de informatie vragen?
Of wilt u weten of deze opleiding wel echt goed bij u past?
Bel ons dan op telefoon 024 64 85 900 of e-mail info@involon.nl

 

Het programma

Module 1.
Het stelsel van basisregistraties (1 dagdeel).
Een verdiepende introductie, waarin de deelnemer leert over het belang en de uitgangspunten van het stelsel van basisregistraties.

Module 2.
BAG: landelijke regels (2 dagdelen).
In dit onderdeel komen de belangrijkste landelijke regels voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen aan bod, alsmede de uitwerking daarvan. Zo wordt uitgebreid ingegaan op de Wet BAG, het Besluit BAG en de Regeling BAG en de overige relevante landelijke regels. Ook wordt uitvoerig aandacht besteed aan de wijzigingen die per 1 januari 2018 in werking zullen treden.

Module 3.
Verschillen, overeenkomsten en relaties met basisregistraties (2 dagdelen).
De deelnemer verwerft in deze module inzicht in de precieze positionering van de BAG binnen het stelsel van basisregistraties. Gelet op de intensieve wisselwerking in de praktijk, wordt nauwgezet ingegaan op de relatie BAG-WOZ en de afbakeningsverschillen.

Module 4.
Lokale regels (1 dagdeel).
Ook gemeentelijke regels zijn van belang voor de uitvoering van de BAG. In deze module wordt onder meer ingegaan op de werking van de verordening en het uitvoeringsbesluit straatnaamgeving en huisnummering. Ook wordt stilgestaan bij het belang van aanwijzingsbesluiten en mandaatlijsten.

Module 5.
Het BAG-proces gemeentebreed (1 dagdeel).
De vijfde module schetst een beeld van de werking van het BAG-proces in relatie tot de relevante gemeentelijke onderdelen. Niet alleen de relaties met het fiscale proces, maar ook de processen van toezicht en handhaving worden behandeld.

Module 6.
Kwaliteitsbeheer (1 dagdeel).
De wet stelt eisen aan de kwaliteit en kwaliteitsborging binnen de BAG. In dit onderdeel leert de deelnemer deze normen te vertalen naar een lokaal systeem voor kwaliteitsbeheer.

Module 7.
BAG-mutatievoering (2 dagdelen).
In de afsluitende module leert de deelnemer de verkregen inzichten in de theorie direct toe te passen in de praktijk. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt de deelnemer aan het werk gezet en leert deze om te gaan met het Objectenhandboek en het Processenhandboek en de Catalogus BAG 2018. De BAG-beheerder in spé wordt op deze wijze volledig klaargestoomd voor de praktijk.

Voor de volledige informatie over het programma, het studiemateriaal, de docenten, data en tijden <klik hier> of stuur een e-mail naar info@involon.nl.

 

Inschrijven Opleiding BAG-beheerder INVORM-b

Voor de volledige  diploma-opleiding tot BAG-beheerder bedraagt het cursusgeld € 1.800,-. 
Het cursusgeld is excl. BTW en voor het overige "all inclusive". Inclusief het les- en leermateriaal, de beoordeling van de werkplekopdrachten, de toetsing, koffie, thee, frisdrank en tijdens iedere bijeenkomst een goed verzorgde lunch.

Reserveren of annuleren is niet mogelijk. Bent u onverwachts verhinderd? Laat u dan kosteloos vervangen.

Vul uw gegevens hieronder in. Na verzending van uw aanmelding, ontvangt u op het opgegeven e-mailadres een inschrijfbevestiging.

Zodra er voldoende aanmeldingen zijn hoort u van ons dat u definitief bent ingeschreven en versturen wij de factuur. Mocht de opleiding niet doorgaan (wegens te weinig aanmeldingen of andere redenen) dan hoort u dat uiterlijk 10 dagen voor de start van de opleiding.

Uw gegevens

Aanhef

*

*

*

De volgende velden zijn onjuist:

Voortgang:

  • Uw gegevens
  • Gegevens werkgeverControle gegevensUw inschrijving is ontvangen

* Gemarkeerde velden zijn verplicht

Vragen

Heeft u vragen of wilt u weten of deze opleiding of training wel echt goed bij u past?  Neem dan contact met ons op via telefoon 024 64 85 900 of e-mail info@involon.nl

Incompany

Al onze opleidingen organiseren we ook als incompany voor medewerkers in uw organisatie. We stemmen het programma dan af op uw wensen en de situatie in uw organisatie. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met David van Toor op 024 64 85 900 of d.vantoor@involon.nl.