U bevindt zich hier: Home » Detacheren » Bezwaarafhandeling

Involon: specialist bezwaarafhandeling

Involon is gespecialiseerd in de behandeling van bezwaren en beroepen. Bij u in huis door onze detacheringsmedewerkers of op ons kantoor in Wijchen door ons speciaal daarvoor opgeleide team bezwaren. Dit team behandelt alle voorkomende bezwaren van gemeenten en waterschappen. Tegen vooraf vastgestelde tarieven en binnen afgesproken termijnen.

Mevrouw Boba Tomic, Manager Klant Contact centrum GBLT, vertelt:

Sinds begin 2016 behandelt Involon bezwaren voor het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT). GBLT heft en int waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen voor vijf waterschappen en zes gemeenten. Hoe gaat dat nu in zijn werk en wat zijn de ervaringen van GBLT met betrekking tot het proces en de uitvoering? Aan het woord is mevrouw Boba Tomic, Manager van het Klant Contact Centrum van GBLT.

GBLT heeft ervoor gekozen om naast haar eigen afdeling extra capaciteit in te schakelen. In 2016 heeft een inhaalslag plaatsgevonden met betrekking tot het opleggen van aanslagen, waardoor meer bezwaren zijn binnengekomen. De organisatie GBLT groeit, het aantal deelnemers neemt toe, vorig jaar zijn de gemeenten Dalfsen en Bunschoten aangesloten. Hiermee is ook het aantal bezwaarschriften toegenomen. In de komende jaren zullen wij gebruik blijven maken van een zogenaamde flexibele schil, daarmee kunnen we gemakkelijk fluctuaties in de toestroom van bezwaren opvangen. 

De keuze voor Involon is met name bepaald door de aanwezige kennis en ervaring en de goede kwaliteit van het werk. Tijdens de aanbesteding zijn deze waarden duidelijk naar voren gekomen, en de huidige ervaringen bevestigen dat beeld. Wat ik belangrijk vind aan de samenwerking met Involon is de transparante wijze van communiceren. Op verschillende niveaus hebben we contact. Wekelijks is er contact tussen de coördinatoren van GBLT en Involon, Jolanda de Bond en Gemma Caldenhoven. Eens per twee maanden heb ik op management niveau overleg met Marcel Zwartelé van Involon. Met input van wekelijkse rapportages kunnen we de voortgang en de kwaliteit goed monitoren. Ter borging van de kwaliteit voert Involon interne controles uit. Wij zien dat ook terug in onze kwaliteitscontroles, er valt weinig aan te merken. En als er iets is dat om aandacht vraagt dan reageert Involon pro actief, een probleem wordt snel en serieus behandeld en opgelost. Dat is een geruststellende gedachte. Wat ik in dit project belangrijk vind is het feit dat Involon professioneel meedenkt als het gaat over efficiency maar ook over vakinhoudelijke zaken, samen komen we altijd tot een oplossing voor elk vraagstuk.

We gaan samen de doelstelling van GBLT waarmaken, om in 2017 de bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn af te handelen. Die overtuiging heb ik, omdat Involon met een vast team van ervaren en enthousiaste medewerkers goed samenwerkt met ons eigen team en de communicatie duidelijk is. Targets worden gezamenlijk vastgesteld en Involon toont zich flexibel als het gaat om opschaling van de in te zetten formatie.
Na de inhaalslag die wij samen met Involon hebben gedaan in 2016, is het heel fijn om te constateren dat we nu de uitspraken tijdig aan onze burgers bekend kunnen maken. De komende jaren ligt het in de lijn om de bezwaarschriften binnen de eigen organisatie te kunnen verwerken, waarbij we bij piekbelasting een beroep zullen doen op een externe partij. Het is fijn om te weten dat we in dergelijke situaties een beroep kunnen doen op een gerenommeerde partij als Involon!

Voor vragen over bezwaarafhandeling belt u 024 64 85 900.

Stuur deze pagina door naar een vriend(in)

De volgende velden zijn onjuist:

  •