U bevindt zich hier: Home » Adviseren » BBV

Pas het nieuwe BBV toe op leges, rechten en belastingen met rekenmodellen van Involon

Involon begeleidt gemeenten en provincies bij het implementeren van het vernieuwde Besluit Begroting & Verantwoording (BBV). We helpen u keuzes te maken over de wijze van toerekening van overhead, de kostentoerekening, het in beeld brengen van de kruissubsidiering en het opstellen van de paragraaf lokale heffingen. Naar wens nemen we al uw werk uit handen.

Waarom een nieuw BBV?
De vernieuwing van het BBV heeft als doel meer transparantie van het besluitvormingsproces rond de begroting en verantwoording. Kosten en beleidsresultaten zijn beter te vergelijken. Bovendien krijgt u een versterkt inzicht in de financiële positie van uw gemeente of de provincie. Nu en op termijn.

Wat is er veranderd?
Door de invoering van het nieuwe BBV moet u voor belastingen waarbij sprake is van kostenverhaal, jaarlijks de kostentoerekening en kruissubsidiering berekenen en presenteren in de paragraaf lokale heffingen. Met het oog op transparantie en vergelijkbaarheid, is de kostenverdeelstaat vervallen. De overhead dient u nu op een apart taakveld te verantwoorden. De kosten mogen nog altijd aan deze belastingen worden toegerekend, maar dan wel extracomptabel (buiten de begroting). De raad dient de wijze van toerekening vast te stellen.

Wat kan Involon voor u betekenen?
Involon is sinds 2007 marktleider op het gebied van het doceren en adviseren over het toerekenen van kosten aan leges, rechten en belastingen. Inmiddels hebben 750 medewerkers van gemeenten en provincies onze workshops bijgewoond. Wij begeleiden u daarom graag bij het maken van de keuzes die samenhangen met het nieuwe BBV. Uiteraard kunnen we u ook helpen bij het feitelijk opstellen van de kostentoerekening, de toerekening van de overhead, het berekenen van de kruissubsidiering en het opstellen van de paragraaf lokale belastingen. Hiervoor maken we gebruik van de rekenmodellen die we voor de verschillende belastingen hebben ontwikkeld.

Meer informatie ontvangen?
Neem contact met ons op door het contactformulier in de rechterkolom van deze pagina in te vullen. Een adviseur van Involon zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Uiteraard kunt u ons ook bereiken door te bellen met: 024 64 85 900.

Stuur deze pagina door naar een vriend(in)

De volgende velden zijn onjuist:

  •