U bevindt zich hier: Home » Adviseren » Leges

Hoe maken we de leges 100% kostendekkend?

Een vraag waar veel gemeenten een oplossing voor zoeken. Een andere, meer actuele vraag die ons vaak wordt gesteld is ´Hoe komen we tot een doelmatig en doeltreffend invorderingsproces?´.

Leges … legio mogelijkheden en valkuilen. Involon kent ze allemaal en helpt u met een transparante en kostendekkende legesverordening.


Wij benaderen de beantwoording van legesvraagstukken via een gestructureerd legesonderzoek. Daarin maken we een inschatting van de juridische risico´s, die kunnen voortvloeien uit een onredelijke en willekeurige heffing. Vervolgens toetsen we de verordening en de tarieventabel o.a. op duidelijkheid en consistentie van de tariefstructuur. En we kijken of de tabel voldoet aan de Wet ruimtelijke ordening, de EU dienstenrichtlijn en de Wabo.

In onze adviezen laten we zien welke vergunningen en ontheffingen wel in de APV maar niet in de leges zijn vermeld. De opdrachtgever krijgt inzicht in de onbenutte heffingsmogelijkheden zodat hij kan beslissen welke hij alsnog wil opnemen in de tarieventabel. Ook beoordelen we de tarieventabel vanuit het perspectief van de deregulering, om duidelijk te maken of het zinvol is om de tarieventabel te vereenvoudigen.

In het verlengde van dit onderzoek maken we een onderbouwde kostprijsberekening waarin we rekening houden met de kosten, de baten, en alle andere relevante aspecten. Bovendien krijgt de opdrachtgever voorstellen voor de verbetering van de financiële administratie, de begroting en de wijze waarop hij de eventuele tariefruimte kan benutten.
Kortom, hij krijgt altijd een transparante en kostendekkende legesverordening. Ook toetsen we het volledige proces van de legesheffing en invordering en geven hierover adviezen.

Voor meer informatie over onze legesadvisering belt u met één van onze adviseurs onder nummer 024 64 85 900.

Stuur deze pagina door naar een vriend(in)

De volgende velden zijn onjuist:

  •