U bevindt zich hier: Home » Adviseren » Kwijtschelding

Lokale beleidsvrijheid voor kwijtschelding

Gemeenten, waterschappen en provincies mogen de volgende beleidskeuzes op het terrein van de kwijtschelding maken:

  1. Voor bepaalde belastingen volledig, geen of gedeeltelijk kwijtschelding verlenen;
  2. De normkosten van bestaan verruimen naar 100% van de bijstandsnorm;
  3. Ondernemers voor de privébelastingen gelijkstellen met particulieren;
  4. Kosten voor kinderopvang in aanmerking nemen als uitgaven bij de berekening van de betalingscapaciteit;
  5. De normkosten van bestaan voor de pensioengerechtigden verruimen naar 100% van de netto AOW-norm.

Met deze beleidskeuzes is de lokale overheid nog meer in staat om invulling te geven aan het lokale minimabeleid.

De bevoegdheid om deze beleidskeuzes toe te passen is gegeven aan de gemeenteraad, het algemeen bestuur van het waterschap en provinciale staten.

Aan deze beleidskeuzes kleven niet alleen financiële gevolgen ten aanzien van “meer kwijtschelding verlenen”, ook in de uitvoering van de behandeling van kwijtscheldingsverzoeken en de aanpassing van de gebruikte software zullen veranderingen moeten worden doorgevoerd, wat extra kosten met zich meebrengt.

Al deze gevolgen moeten in een overzichtelijke adviesnota aan de gemeenteraad, het algemeen bestuur van het waterschap en provinciale staten worden voorgelegd, zodat per onderdeel een afgewogen keuze gemaakt kan worden. Een dergelijke adviesnota opstellen is geen dagelijkse kost. Politieke afwegingen spelen hier ook een rol bij.

De adviseurs van Involon zijn volledig op de hoogte van de landelijke politieke afwegingen die bij de totstandkoming van de toegestane beleidskeuzes een rol hebben gespeeld en kunnen deze vertalen naar de op lokaal niveau te nemen keuzes. Daarnaast beschikken onze adviseurs over de nodige expertise om de financiële gevolgen in beeld te brengen. Kortom: voor alle noodzakelijke ingrediënten voor een goed onderbouwde adviesnota kunt u bij Involon terecht.

Heeft u vragen over deze dienstverlening, neem dan contact op met één van onze adviseurs via telefoonnummer 024 64 85 900.
 

Stuur deze pagina door naar een vriend(in)

De volgende velden zijn onjuist:

  •