U bevindt zich hier: Home » Adviseren » Herindeling

Hoe harmoniseren we de belastingen bij herindeling?

De harmonisatie van belastingen en heffingen is voor onze adviseurs vertrouwd terrein.
Zij weten dat kennis van het belastingbeleid en van de belastingtechnische aspecten niet voldoende is om tot een bevredigende harmonisatie te komen. De meeste belastingen komen nu eenmaal voort uit andere beleidsgebieden. Dat maakt inzicht in de samenhang tussen de verschillende belastingen en het uitvoeringsbeleid noodzakelijk.

Om belastingen bij gemeentelijke herindeling slim te harmoniseren, heb je meer nodig dan kennis van belastingen. De expertise van Involon bijvoorbeeld.

Onze adviseurs hebben hun ervaring opgedaan bij een aantal herindelingen. Daarbij hebben zij hun kennis van de beleidsbepaling, de voorbereiding van de besluitvorming en de procesinrichting ingezet. Met die ervaring kunt u uw voordeel doen als u op zoek bent naar een praktische oplossing die recht doet aan de wettelijke kaders.

Wij verschaffen u snel duidelijkheid over de mogelijkheden om tot een effectieve harmonisatie te komen. Kiest u voor samenwerking met Involon dan kunt u onder meer rekenen op onze ondersteuning bij de vormgeving van het belastingbeleid voor de nieuwe gemeente, de vaststelling en verdeling van de belastingdruk en de uniformering van heffingsmaatstaven en belastingtarieven als basis voor het nieuwe financiële beleid. Daarnaast laten wij u zien hoe u het beleid omzet in een efficiënte bedrijfsvoering.

Ook als het harmonisatieproces al op gang is en u wilt nieuwe invalshoeken verkennen staan wij voor u klaar.

Wilt u meer weten over onze aanpak van deze complexe materie? Bel 024 64 85 900.

Stuur deze pagina door naar een vriend(in)

De volgende velden zijn onjuist:

  •