U bevindt zich hier: Home » Adviseren » BAG

Hoe implementeren we de BAG?

Dat is zo´n vraag die onze adviseurs regelmatig krijgen. Het realiseren van de binnengemeentelijke koppeling tussen de BAG en andere informatiesystemen zoals de WOZ en het GBA is bij veel gemeenten niet gelukt op 1 juli 2011. Dat is begrijpelijk omdat rondom het realiseren van dit berichtenverkeer uiteenlopende vraagstukken spelen. Kan deze koppeling uitgevoerd worden binnen de architectuur van de huidige automatisering? Sluiten de bestanden op elkaar aan en zo niet wie lost de uitval op? Zijn er voldoende financiële middelen om de automatisering aan te passen en de bestanden op orde brengen? Zijn de processen aangepast voor deze gegevensuitwisseling, bijvoorbeeld op het gebied van de terugmeldingen? Zijn er voor de verschillende gegevensonderdelen beheerafspraken gemaakt?

Uw registraties omvormen tot één BAG-bestand? Dat is éven doorpakken! Met onze BAG-expert verloopt het proces soepel, efficiënt en kostenbewust.

In de Involon-aanpak onderscheiden we twee fasen:

In fase 1, de adviesfase stellen wij een plan van aanpak op waarin wij de antwoorden zoeken op de hiervoor opgenomen vragen. Anders gezegd wij bereiden een businesscase voor rondom de volgende domeinen: informatievoorziening, automatisering, inhoud van de bestanden, processen, procedures, aanwezige kennis en formatie.

In fase 2, de implementatiefase wordt het plan van aanpak door onze BAG-projectleider uitgevoerd. Hij coördineert het daadwerkelijk koppelen aan de BAG, geeft leiding aan het aanpassen van de bestanden (eigenlijk het oplossen van de uitval), hij implementeert de nieuwe processen en procedures. Voor het daadwerkelijk oplossen van de uitval kan de projectleider van Involon zich laten bijstaan door BAG-specialisten uit de detacheringpool van Involon. Zo beschikt Involon over alle disciplines voor het realiseren van de koppelingen met de BAG.

Voor meer informatie belt u 024 64 85 900.

Stuur deze pagina door naar een vriend(in)

De volgende velden zijn onjuist:

  •